Åka upp för en trottoarkant med rullstol

Teknik för personer med starka armar


Användaren kör upp för en trottoarkant (film)

Användaren kör fram till trottoarkanten. Strax innan fotstödet når fram till kanten lyfter han länkhjulen en liten bit över kanten. Händerna glider tillbaka på drivringarna samtidigt som överkroppen böjs framåt. Sedan trycker han drivringarna framåt och när han är uppe med alla fyra hjulen reser han upp överkroppen igen.

Teknikbeskrivning enligt boken ‘Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken ‘Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Användaren kör upp för en trottoarkant
Användaren kör upp för en trottoarkant

Tillhörande tips

Åka nerför en trottoarkant med rullstol
Åka nerför en trottoarkant med rullstol
Teknik för personer med starka armar .
Balansera på bakhjulen
Balansera på bakhjulen
en förutsättning för god rullstolsteknik.

Tipsare: Staffan

Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.