Balansera på bakhjulen

en förutsättning för god rullstolsteknik


Användaren balanserar på bakhjulen (film)

Användaren tippar stolen på bakhjulen genom att greppa bak på drivringen och för händerna snabbt framåt. Han upprätthåller bakhjulsbalans genom att behålla tyngdpunkten i ett läge rakt ovanför drivhjulets centrum. Genom att föra drivhjulen fram och tillbaka med små rörelser korrigerar han tyngdpunkten så att den hela tiden befinner sig i linje över drivhjulens centrum.
Flyttar han överkroppen framåt ökar han avståndet mellan länkhjulen och underlaget (behövs när han ska uppför en hög kant), lutar han överkroppen bakåt minskar man avståndet.

Teknikbeskrivning enligt boken ’Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
Tyngdpunkten i förhållande till drivhjulscentrum påverkar hur lätt det är att komma i balansläget.

För beskrivning av fler körtekniker se boken ’Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Användaren balanserar på bakhjulen

Användaren balanserar på bakhjulen

Tillhörande tips

Åka upp för en trottoarkant med rullstol
Åka upp för en trottoarkant med rullstol
Teknik för personer med starka armar.
Åka nerför en trottoarkant med rullstol
Åka nerför en trottoarkant med rullstol
Teknik för personer med starka armar .
Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.
Åka buss med rullstol
Åka buss med rullstol
Självständig förflyttning in i en buss med låg instegshöjd och nigning .
Åka buss med rullstol
Åka buss med rullstol
- teknik hur man tar sig ur en buss.
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.
Åka ner en brant ramp med rullstol
Åka ner en brant ramp med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.

Tipsare: Staffan

Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av rullstol