Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol

- en teknik för personer med starka armar
Användaren åker ner för en kort trappa utan ledstång.

Användaren åker ner för en kort trappa utan ledstång. Foto Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Användaren kör fram till trappan och balanserar på bakhjulen. Han placerar händerna långt bak med ett kraftigt grepp om drivringarna. Precis när drivringarna är på väg ned mot nästa trappsteg vinklas rullstolen bakåt och tyngdpunkten förflyttas därigenom bakåt/nedåt. Han fixerar rullstolen mot kanten. När han har landat på trappsteget ligger tyngdpunkten bakom drivhjulets centrumlodlinje. Genom att greppa hårt om drivringarna fixeras rullstolen i rätt position och däcken låser sig mot kanten. När han har landat stabilt på trappsteget korrigerar han rullstolens position genom att sänka balansläget och glida tillbaka med händerna.

Teknikbeskrivning enligt boken ‘Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken ‘Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Redaktörens kommentar
OBS! man måste träna mycket med passhjälp innan man klarar den tekniken.


Användaren åker ner för en kort trappa utan ledstång, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren åker ner för en lång trappa utan ledstång, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Tillhörande tips

Balansera på bakhjulen
Balansera på bakhjulen

en förutsättning för god rullstolsteknik.

Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol

- en teknik för personer med starka armar.

Komma ner för en trappa med rullstol med hjälp
Komma ner för en trappa med rullstol med hjälp

Teknikbeskrivning med en persons hjälp.

Komma ner för en trappa med ledstång med rullstol
Komma ner för en trappa med ledstång med rullstol

Teknik för en person som har starka armar.

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av rullstol