Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol

- en teknik för personer med starka armar


Användaren tar sig upp för en trappa med ledstång, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren kör fram till trappan så att rullstolen är placerad ca 10-15 cm från ledstången. Han balanserar på bakhjulen, tar tag med vänster hand i ledstången, drar sig upp samtidigt som han trycker med höger på drivringen. När han har kommit upp ett trappsteg flyttar han fram vänster hand på ledstången och flyttar höger hand bak på drivringen.

Teknikbeskrivning enligt boken ’Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken ’Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Användaren tar sig upp för en trappa med ledstång.

Användaren tar sig upp för en trappa med ledstång. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Tillhörande tips

Balansera på bakhjulen
Balansera på bakhjulen
en förutsättning för god rullstolsteknik.
Komma ner för en trappa med rullstol med hjälp
Komma ner för en trappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp.
Komma ner för en trappa med ledstång med rullstol
Komma ner för en trappa med ledstång med rullstol
Teknik för en person som har starka armar.
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.

Tipsare: Staffan

Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av rullstol