Komma ner för en trappa med ledstång med rullstol

Teknik för en person som har starka armar


Användaren tar sig nerför en trappa med ledstång, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren ställer sig med ryggen till trappan, ca 10 cm från ledstången. Han håller i sig med höger hand i trappräcket, vänster hand är på vänster drivring och han kör sakta baklänges. När drivhjulet börjar sänka sig mot nästa trappsteg böjer han överkroppen framåt och fortsätter bakåt tills han står på trappsteget under. Sedan byter han grepp och fortsätter på samma sätt ett trappsteg i taget.

Teknikbeskrivning enligt boken ’Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken ’Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Användaren tar sig nerför en trappa med ledstång.

Användaren tar sig nerför en trappa med ledstång. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Tillhörande tips

Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.
Komma ner för en trappa med rullstol med hjälp
Komma ner för en trappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp.
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.

Tipsare: Staffan

Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av rullstol