Komma ner för en trappa med rullstol med hjälp

Teknikbeskrivning med en persons hjälp


Användaren åker nerför en trappa med ledstång och har en hjälpperson, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren ställer sig med ryggen till trappan, ca 10 cm från ledstången och kör sakta baklänges. Hjälppersonen står och håller i ryggstödet och tar emot. Användaren hjälper till genom att hålla i sig med höger hand i trappräcket; vänster hand har han på vänster drivring. När han står på trappsteget under byter han grepp och fortsätter på samma sätt.

Teknikbeskrivning enligt boken ’Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken ’Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Användaren åker nerför en trappa med ledstång och har en hjälpperson.

Användaren åker nerför en trappa med ledstång och har en hjälpperson. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Tillhörande tips

Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
Kommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.
Komma ner för en trappa med ledstång med rullstol
Komma ner för en trappa med ledstång med rullstol
Teknik för en person som har starka armar.
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar.

Tipsare: Staffan

Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av rullstol | Förflyttningar med assistans