Åka buss med rullstol

Självständig förflyttning in i en buss med låg instegshöjd och nigning


Användaren förflyttar sig in i en buss, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Även vid bussar med låg instegshöjd finns det en mindre nivåskillnad mellan trottoarkanten och bussen. Användaren kör fram till bussen och lyfter upp framhjulen så att de hamnar i bussen. Han böjer sig framåt och trycker samtidigt drivgringarna framåt med ett slutet grepp. Samma teknik använder man när man åker uppför en trottoarkant, se bifogade tips.

Teknikbeskrivning enligt boken ’Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken ’Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Användaren förflyttar sig in i en buss.

Användaren förflyttar sig in i en buss. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Tillhörande tips

Åka upp för en trottoarkant med rullstol
Åka upp för en trottoarkant med rullstol
Teknik för personer med starka armar.
Balansera på bakhjulen
Balansera på bakhjulen
en förutsättning för god rullstolsteknik.
Åka buss med rullstol
Åka buss med rullstol
- teknik hur man tar sig ur en buss.

Tipsare: Staffan

Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Användning av transportmedel | Förflyttning med hjälp av rullstol