Anpassad mobiltelefon

Anpassad mobiltelefon – underlättar för personer med nedsatt handfunktion

Användaren slår ett nummer
Användaren slår ett nummer

För att få bättre grepp är antihalkmaterial påklistrat på mobiltelefonens undersida.

Inköpsställe
bl. a. Varsam, varsam.se (antihalkduk), senast kontrollerad april 2020.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Användaren med mobiltelefonen
Användaren med mobiltelefonen

Tipsare: Anonym 16

Personen bor tillsammans med sin familj i en villa. Han arbetar deltid. Han har en tetraplegi, ingen assistans.