Anpassad mobiltelefon

Anpassad mobiltelefon - underlättar för personer med nedsatt handfunktion
Användaren slår ett nummer
Användaren slår ett nummer

För att få bättre grepp är antihalkmaterial påklistrat på mobiltelefonens undersida.

Inköpsställe
bl. a. Varsam, varsam.se (antihalkduk), senast kontrollerad april 2020.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Användaren med mobiltelefonen
Användaren med mobiltelefonen

Fler tips inom Använda telefon