Anpassad ratt

-möjliggör att köra en bil för personer med tetraplegi

Tre-punkts klyka på standardratt

Tre-punkts klyka på standardratt

På standardratten sitter en tre-punkts klyka som ger användaren ett stadigt grepp. En tre-punkts klyka är en rörlig metallplatta, som är monterad på ratten. Tre ca 15 cm höga pinnar är monterad på plattan. Användaren håller i den ena pinnen, de två andra stabiliserar handleden.

Tipsarens kommentarer
Det viktigt för användaren att använda originalutrustning så långt som möjligt. Han föredrar mekaniska lösningar framför elektroniska lösningar.

Tillverkare
Permobil, idag starmobility.se (senast kontrollerad juni 2020)

Bekostad av
Försäkringskassan

Användaren håller i tre-punkts klykan för att vrida på ratten

Användaren vrider på ratten

Tillhörande tips

Anpassad Chrysler minivan
Anpassad Chrysler minivan
- möjliggör bilkörning för en person med tetraplegi.

Tipsare: Max

Max studerar och bor ensam i lägenhet. Han skadade sig 2002 och har han en hög ryggmärgsskada (C5 inkomplett med bibehållen känsel). Han har personlig assisistans ca 13 timmar per dag.

Senaste tips

Fler tips inom Bilkörning