Garage i anpassat hus

Garage för minivan i anpassat hus

Garaget med ramper till dörren

Garaget med ramper till dörren

Garaget till användarens mini vän är i huset. Garagets nivå är ett trappsteg lägre än husets. En ramp går längs garageväggarna till dörren som leder in i huset.
Användaren kör inte bilen själv.

Tipsarens kommentarer
Meningen var att användaren skulle kunna komma från bilen direkt till huset. Men bilen är så pass stor att den fyller hela garaget och användaren kan inte köra runt bilen för att komma till dörren till huset. I nuläget behöver han lämna bilen innan den körs in i garaget.
En lösning är att bygga ut viloplanet framför dörren med en trätrall längs garagets långsidan. Då kan man backa in bilen och sätta bilens ramp direkt på rampkonstruktionen som leder till hus dörren.

Idé
Användaren

Bekostad av
Kommunen

Tillhörande tips

Anpassat hus
Anpassat hus
Anpassat hus - lämpligt för en person med funktionsnedsättning som har familj och assistenter .

Tipsare: Erik

Erik bor ihop med fru och barn i en villa. Han arbetar deltid. 1996 skadade han sig och har en hög tetraplegi (C4-5). Han har 21 timmar personlig assistans per dygn.

Senaste tips

Fler tips inom Bilkörning | Parkeringsplats/Garage