Anpassad skål för mikrovågsugn

Snören som är påsatta på en skål fungerar som handtag och underlättar för en person utan fingerfunktion att ta tag i skålen och förflytta den

Användaren håller skålen med tummen i handtaget av snören och förflyttar den

Användaren förflyttar skålen

En plastskål med lock för mikrovågsugn är anpassad med snören: på fyra ställen på skålens övre kant sitter snören som är hopknutna så att de fungerar som ett handtag. På skålens lock finns det uttag för snörena.

Tipsarens kommentarer
För att ta tag i plastskålen hänger användaren snörhantaget i tummvecket.

Inköpsställe
Hushållsaffär (skål)

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Användaren förflyttar skålen

Användaren förflyttar skålen

Skål anpassad med snören, locket är av

Skål anpassad med snören, locket är av

Fler tips inom Bereda måltider | Hissar/Lyftplattor | Kök | Lyfta och bära