Enkel mekanisk dörrstängare

En enkel lösning för personer som använder rullstol att stänga utåtgående dörrar

Fastsättning av snöret (närbild)

Fastsättning av snöret

På dörrens övre kant på motsatt sidan till gångjärnen är ett snöre fastsatt. Snöret löper genom en metallögla som sitter i övre hörnan av dörrkarmen och hänger ner längs dörrkarmen. I snörets slut sitter en bitring.

Teknik: Användaren stänger den utåtgående dörren bakom sig genom att dra i snöret, dvs. genom att ta bitringen mellan tänderna. Kör sen rullstolen framåt.

Tillverkningsanvisningar
Fäst snöret i dörrens övre hörn, sätt en metallögla i dörrkarmens övre hörn. Dra snöret genom ögla. Sätt en bitring i snörets ända. Snöret ska vara så långt att användaren kan nå bitringen bekvämt när dörren står öppen.

Inköpsställe
Barnaffärer (bitring)

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
En liknande dörrstängare kan man köpa hos Pegasos, pegasos.se (senast kontrollerad juli 2020).

Bitring

Bitring

Användaren stänger dörren med bitringen i munnen

Användaren stänger dörren med bitringen i munnen

Tipsare: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Senaste tips

Fler tips inom Dörrar, dörröppnare/-lås