Förflyttning från rullstol till golv med hjälp

En teknik med hjälp av en person


Användaren flyttar sig från rullstolen till golvet med en hjälpperson (film)

Teknik
Användaren sätter ner fötterna på golvet framför fotbågen, böjer sig framåt så att han ligger dubbelvikt över låren. Han stödjer sig med båda händerna på golvet framför sig.
Hjälppersonen tar honom under sittknölarna och lyfter ner honom. Sedan stödjer han sig med armen på rullstolsdynan och sätter sig tillrätta.

Förflyttning till golvet med en hjälpperson
Förflyttning till golvet med en hjälpperson

Tillhörande tips

Förflyttning från golv till rullstol med hjälp
Förflyttning från golv till rullstol med hjälp
En teknik med hjälp av en person.

Tipsare: Tobias

Personen bor i lägenhet. Han arbetar och studerar heltid. Han skadade sig 2003 och har en komplett tetraplegi C6. Han ca 1- 3 timmar assistans per dag.