Förflyttning från rullstolen till sängen

Förflyttningsteknik för personer med hög tetraplegi


Användaren förflyttar sig från rullstolen till sängen (film)

Användaren ställer sig i ca 45 grader till sängen och låser rullstolen. Han flyttar fram den yttre foten något så att den inte fastnar i fotbågen vid förflyttningen. Han gör det genom att haka fast sig med den ena armbågen i körhandtaget och flyttar fram benet genom att ta tag i det under knävecket med andra armen.
Sedan tar han tag med båda händer mitt på drivringarna, lutar sig mycket framåt och lyfter sig så att han sitter på hjulet först. Han flyttar på händerna, stödjer sig med den ena mitt på rullstolens sits och med den andra på sängen och flyttar över sig framåtlutat till sängkanten. Han sätter sig upp.
För att få in benen stödjer han sig med den yttre handen på rullstolens handtag och tar tag i det ena benet i knävecket med underarmen. Han lutar sig snett bakåt mot sängen och tar upp benet med båda händerna. Sedan tar han tag i det andra benet under knävecket först med motsatta armen sedan med den andra för att även få in detta benet. Användaren hamnar i sidläge med böjda ben.
Han sätter sig upp och flyttar till mitten av sängen genom att stödja sig på hans översträckta armar. Han rättar till benen.

Tipsarens kommentarer
Bromsarna till Panthera rullstolen manövreras på en valfri sida. Förflyttar man sig åt det hållet var bromsmanövreringsspak befinner sig, är det svårt att komma åt.
Att förflytta sig genom att först sätta sig på hjulet är en teknik som användaren lärde sig med åren. Alternativet är att flytta framåt i stolen innan förflyttningen. Men eftersom användaren glider så lätt tillbaka på dynan under förflyttningen tycker han det är lättare att sätta sig på hjulet först. Det är dock mycket viktigt att lyfta sig över hjulen och inte dra sig över för att undvika skrapsår.

Idé
Användaren

Användaren förflyttar sig från rullstolen till sängen

Användaren förflyttar sig från rullstolen till sängen

Tillhörande tips

Förflyttning från sängen till rullstolen
Förflyttning från sängen till rullstolen
Förflyttningsteknik för personer med hög tetraplegi.

Tipsare: Magnus

M. bodde ihop med fru och 2 barn i villa. Han arbetade deltid. Han hade en tetraplegi C6. Avliden 2018.

Senaste tips

Fler tips inom Överflyttning