Joystick till styrning av datorn

Specialtillverkad joystick för styrning av dataspel med hakan

Användaren sitter framför datorn. Han har en joystick monterade i en specialgjord träkloss mot hakan.

Användaren styr joysticken med hakan

En joystick och två knappar är monterade i en specialgjord träkloss som sitter på ett kamerastativ (se tillhörande tips). Joysticken kopplas via joyboxen (se tillhörande tips).

Tipsarens kommentarer
Joysticken styrs med hakan. Med hjälp av joysticken, knapparna, huvud mus och den extra sug- och blåskontakten kan användaren spela de flesta spel. Han använder allt samtidigt.

Tillverkare
Användarens bror

Inköpsställe
Elfa, elfa.se/ (Joystick) (senast kontrollerad mars 2020).

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Joystick och två kontakter inbyggd i en träkloss (närbild).

Joysticken och två kontakter inbyggd i en träkloss

Tillhörande tips

Kamerastativ som joystickshållare för datastyrning
Kamerastativ som joystickshållare för datastyrning
Kamerastativ fungerar bra som joystickshållare för personer som styr joysticken med hakan.
Joybox till styrning av datorn
Joybox till styrning av datorn
Joybox är ett tangentbordskomplement lämpligt för personer utan funktion i armar och händer som vill spela dataspel.
Styrning av datorn utan arm/hand funktion
Styrning av datorn utan arm/hand funktion
Specialanpassningar som möjliggör för personer utan funktion i armar och händer att spela dataspel .

Tipsare: Kalle

Kalle bor i en lägenhet och studerar på deltid. Han skadade sig 2001 och har en hög tetraplegi (C4). Han har personlig assistans dygnet rund, därav 4 timmar dubbelbemanning.

Senaste tips

Fler tips inom Användning av data | Spel