Läsa och fika i sängen

Kombinerad läs- och fikabord integrerat i ett specialanpassat sängbord, lämplig för personer med nedsatt eller ingen arm/handfunktion

Sängbord med bokstöd uppfällt (läsbord)

Sängbord med bokstöd uppfällt (läsbord)

På ett specialanpassat sängbord (se tillhörande tips) sitter en vikbar träskiva som fungerar som läsbord eller fikabord. Läsbordet har en kant längs ner för att inte böcker eller tidning ska glida av bordet. När man fäller ner läsbordet fungerar det som en förstoring av sängbordet och används då som fikabord.

Tipsarens kommentarer
Användaren kan sköta mycket från sina bord vid sängen.

Tillverkare
Olika personer har hjälpt till, bland annat hjälpmedelscentralen

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Sängbord med bokstöd nedfällt (fikabord)

Sängbord med bokstöd nedfällt (fikabord)

Tillhörande tips

Specialanpassat sängbord
Specialanpassat sängbord
Ett allt-i-allo sängbord som rymmer många funktioner som hjälper en person med en hög skada att hålla kontakten med och ha kontroll över omvärlden även då han befinner sig i sängen.

Tipsare: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Senaste tips

Fler tips inom Äta | Dricka | Läsa