Nötknäckare

En nötknäppare underlättar att öppna skruvlock- lämplig för personer med nedsatt handfunktion
Nötknäppare
Nötknäppare

En nötknäppare används för att öppna små skruvlock på flaskor och tetrapack.

Inköpsställe
Hushållsaffär

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Fler tips inom Bereda måltider | Dricka | Hantering av förpackningar