Medicinkort

Medicinkort med viktigt information - lämplig för personer med specifika diagnoser och behov av specialistsjukvård
Medicinkort
Medicinkort

Inplastat kort med viktig information om användarens funktionsnedsättningar och möjliga komplikationer på flera språk.
Förvaras i plånboken.

Tipsarens kommentarer
Användaren har en sällsyn diagnos och kan behöva snabb sjukhusvård.

Följande information finns på kortet:
Användarens namn och personnummer, hennes diagnos med symtom, samt för henne specifika symtom, allergier, medicinlista, husläkare, närståendekontakt.

Tillverkare
Användaren

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Tillhörande tips

USB-minne med medicinsk information
USB-minne med medicinsk information
Lättillgänglig medicinsk information lämplig för personer med specifika diagnoser och behov av sjukvård .

Tipsare: Caroline

Caroline bor i en lägenhet och arbetar. Hon har en medfödd bindvävssjukdom (Ehlers-Danlos syndrom) som ger henne varierande problem och smärtor i alla lederna. Sedan 2000 använder hon rullstol utomhus. Hon har 27 timmar hemhjälp i månaden.

Senaste tips

Fler tips inom Hantering av medicin