Medicinkort

Medicinkort med viktigt information – lämplig för personer med specifika diagnoser och behov av specialistsjukvård

Medicinkort
Medicinkort

Inplastat kort med viktig information om användarens funktionsnedsättningar och möjliga komplikationer på flera språk.
Förvaras i plånboken.

Tipsarens kommentarer
Användaren har en sällsyn diagnos och kan behöva snabb sjukhusvård.

Följande information finns på kortet:
Användarens namn och personnummer, hennes diagnos med symtom, samt för henne specifika symtom, allergier, medicinlista, husläkare, närståendekontakt.

Tillverkare
Användaren

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Tipset är från 2009

Tillhörande tips

USB-minne med medicinsk information
USB-minne med medicinsk information
Lättillgänglig medicinsk information lämplig för personer med specifika diagnoser och behov av sjukvård .

Tipsare: Caroline

Caroline bor i en lägenhet och arbetar. Hon har en medfödd bindvävssjukdom (Ehlers-Danlos syndrom) som ger henne varierande problem och smärtor i alla lederna. Sedan 2000 använder hon rullstol utomhus. Hon har 27 timmar hemhjälp i månaden.