Nässköljare

Nässköljare kan förebygga förkylningar

Spruta med silikonspets

Nässköljare

Nässköljaren består av en sprut del samt ett silikonstycke. Man sköljer med koksaltlösning.

Sköljningen rengör näsan från exempelvis pollen, damm, slem och skorpbildningar. Irritationen i näsan dämpas och slemhinnorna återfuktas.

Produktbeteckning: Nasaline

Tipsarens kommentarer
Det är mycket jobbigt för användaren att vara förkyld, eftersom hon inte kan hosta själv. Hon försöker förebygga genom att skölja näsan.

Inköpsställe
Apoteket, apoteket.se (senast kontrollerad mars 2020)

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Tipsare: Nina

Nina bor i en lägenhet. Hon arbetar deltid. Hon skadade sig 1996 och har en hög tetraplegi (C4) och är i behov av ventilator. Hon har dubbel assistans dygnet runt.

Senaste tips

Fler tips inom Förebygga/behandla förkylningar