Segelflygklubb för alla

En segelflygklubb där även personer med funktionshinder kan flyga

Anpassat tvåsitsigt segelflygplan, ASK21. Foto från www.uppsalasegelflyg.se
Anpassat tvåsitsigt segelflygplan, ASK21.
Foto från www.uppsalasegelflyg.se

Beskrivning
‘Segelflyg för alla’ är en ideell idrottsförening som arbetar för att göra segelflygning tillgängligt för alla. De har ett tvåsitsigt segelflygplan (ASK21) som är anpassat med handstryrning (se bifogade tips), så att även personer med funktionshinder kan flyga och ta pilotcertifikat. De anordnar segelflygdagar för personer med funktionshinder.

Det finns två sorters medlemsskap.
Associerat medlemsskap för de som inte vill /kan ta flygcerticikat, men vill flyga som passagerare på baksitsen.
För att kunna ta certifikat, dvs flyga självständigt, behöver man kunna ta sig in och ur flygplanet självständigt.
Anläggningen är tillgänglig och har handikapptoalett.

För mer information se www.uppsalasegelflyg.se (senast kontrollerad augusti 2017).

Tipset är från 2017

Tillhörande tips

Anpassat segelflygplan
Anpassat segelflygplan
- möjliggör segelflygning för personer med funktionshinder.

Tipsare: Anonym 36

Personen har en paraplegi.