Sugapparat och sugflaska

Sugapparat, ett viktigt hjälpmedel för personer som har tracheotomi och använder ventilator

Sugapparat
Sugapparat

Användaren har två sugapparater för att vid behov kunna suga slem ur luftröret. En apparat står bredvid sängen, den andra har hon i nödutrustningsvagnen, se tillhörande tips.

För sugning används engångskatetrar. För att spola rent slangen efter användning tar hon vatten ur en vanlig flaska.

Bekostad av
Landstinget

Tipset är från 2008

Slangen spolas rent med vatten
Slangen spolas rent med vatten

Tillhörande tips

Respirator
Respirator
Respirator och dess placering på rullstolen.
Anpassad transportvagn
Anpassad transportvagn
Nödutrustningsvagn för ventilatoranvändare.

Tipsare: Nina

Nina bor i en lägenhet. Hon arbetar deltid. Hon skadade sig 1996 och har en hög tetraplegi (C4) och är i behov av ventilator. Hon har dubbel assistans dygnet runt.