Tillgänglig båtsbrygga vid sommarstuga

En ledat flytbrygga - lämplig för personer som använder rullstol

Användaren på båtsbryggan

Användaren på båtsbryggan

En lång flytbrygga är ledat vid en mur som går längs stranden. Från muren mot landet finns en träramp.

Tillverkare
Användarens far

Bekostad av
Användaren

Användaren på rampen från bryggan mot landet

Användaren på rampen från bryggan mot landet

Tipsare: Erik

Erik bor ihop med fru och barn i en villa. Han arbetar deltid. 1996 skadade han sig och har en hög tetraplegi (C4-5). Han har 21 timmar personlig assistans per dygn.

Senaste tips

Fler tips inom Fritidsboende | Vattenidrott/båtar