Uppfällbara bänkar

Fällbara sittplatser ökar utrymmet på tillgänglig båt för personer som använder rullstol

Fällbar sittbänk
Fällbar sittbänk

Fällbara sittplatser längs sidorna akterut i anpassad båt, se tillhörande tips.

Tipsarens kommentarer
För den som har behov av många sittplatser finns tresitssoffa som placeras i aktern av båten som tillbehör.

Inköpsställe
Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se (senast kontrollerad oktober 2021)

Idé
Användaren

Tillhörande tips

Tillgänglig motorbåt
Tillgänglig motorbåt
Aluminiumbåt som är hanterbar av en ensam skeppare i rullstol .

Tipsare: Jonas

Jonas startade och arbetar för Sveriges Funktionshindrades Frilufts och Fiskeförening, sverigesfff.se/det-har-ar-sfff/. Han var också med att starta Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se, ett företag som bygger tillgängliga båtar. 2002 skadade han sig och har en komplett paraplegi. Han har ingen assistans.