Tillgänglig motorbåt

Aluminiumbåt som är hanterbar av en ensam skeppare i rullstol
Båten Fred 25 (Foto: www.hanterbarabatar.se)
Båten Fred 25 (Foto: www.hanterbarabatar.se)

Båten Fred 25 är en motorbåt i aluminium och är utvecklad för att passa för alla. Den är 7,50 meter, däcket är helt plant och har plats för åtta personer och packning på fördäck. Båten är extremt stabil i sidled och har en bogpropeller. På däck finns en plexiglasvägg med dörr som skyddar från regn framifrån och uppifrån.

Dessutom är båten utrustad med en bred fällbar bogramp i fören, ett ankare med fjärrstyrning, en lift i aktern, en höj- och sänkbar pulpet med tippbar ratt samt fällbara sittplatser, se tillhörande tipsen.

Tipsarens kommentarer
Prototypen av båten byggdes av Fred Bergqvist, när han insåg att hans Parkinson snart skulle göra honom för dålig för att komma ut på sjön i en vanlig båt. Han kom i kontakt med användaren. Tillsammans skapade de företaget Hanterbara Båtar AB som nu tillverkar båten.

Till båten finns olika tillval, så som joysticksstyrning, helt inglasat utrymme på däck, akterkapell med bäddsoffa för övernattning.

Båten ägs av Sveriges Funktionshindrades Frilufts och Fiskeföreningen, SFFF. Föreningen erbjuder funktionshindrade personer bla, olika typer av fiske: (trolling, spinn, jerk, pimpla, flugfiske, etc) och båtutflykter i skärgården, se även sverigesfff.se (senast kontrollerad oktober 2021).

Tillverkare
Hanterbara Båtar AB , hanterbarabatar.se (senast kontrollerad oktober 2021)

Inköpsställe
Hanterbara Båtar AB , www.hanterbarabatar.se (senast kontrollerad oktober 2021)

Idé
Fred Bergqvist, Jonas Nilsson

Fred 25 vid bryggan
Fred 25 vid bryggan
Användare och fiskare på däck av Fred 25
Användare och fiskare på däck av Fred 25
Jonas vid styrpult

Jonas vid styrpult

Fred 25 med utfälld bogramp

Fred 25 med utfälld bogramp

Tillhörande tips

Fällbar bogramp i tillgänglig båt
Fällbar bogramp i tillgänglig båt
- möjliggör enkelt påstigning för personer som använder rullstol.
Personlift på tillgänglig båt
Personlift på tillgänglig båt
- underlättar för personer med funktionsnedsättningar att bada och att ta sig iland vid en hög brygga.
Styrpulpet i anpassad båt
Styrpulpet i anpassad båt
Inställbar styrpulpet i anpassad båt möjliggör styrning för personer som använder rullstol.
Fiska på tillgänglig båt
Fiska på tillgänglig båt
- en möjlighet för personer som använder rullstol.
Ankare med fjärrstyrning
Ankare med fjärrstyrning
Ankare i tillgänglig båt som kan skötas av en person med funktionsnedsättning.
Uppfällbara bänkar
Uppfällbara bänkar
Fällbara sittplatser ökar utrymmet på tillgänglig båt för personer som använder rullstol.
Förankring av rullstol i tillgänglig båt
Förankring av rullstol i tillgänglig båt
Förankringspunkter i båtens golv möjliggör fastspänning av rullstolar.
Tillgänglig båtbrygga
Tillgänglig båtbrygga
En flytande båtsbrygga - lämplig för påstigning av personer med rörelsehinder.

Tipsare: Jonas

Jonas startade och arbetar för Sveriges Funktionshindrades Frilufts och Fiskeförening, sverigesfff.se/det-har-ar-sfff/. Han var också med att starta Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se, ett företag som bygger tillgängliga båtar. 2002 skadade han sig och har en komplett paraplegi. Han har ingen assistans.

Typ av funktionsnedsättning

Hög paraplegi med nedsatt balans (Th2-10)

Senaste tips

Fler tips inom Vattenidrott/båtar