Tips av Jonas

Uppfällbara bänkar

Uppfällbara bänkar

Fällbara sittplatser ökar utrymmet på tillgänglig båt för personer som använder rullstol