Styrning till båten

Motorbåt som kan styras med joystick - lämplig för personer med nedsatt handfunktion som kör rullstol

Användaren med båtens joystick fastsatt på rullstolsfäste

Användaren med båtens joystick fastsatt på rullstolsfäste

Båten är specialanpassad så att den kan styras med ratt från styr pulten eller med joystick. Joystickslådan har en lång sladd och kan sättas i ett befintlig fäste på rullstolen.
Om man kör med ratten används joystick som gas.

Idé
Användaren och hans far

Bekostad av
Användaren

Båtens joystickslåda på rullstolsfäste. Joysticken är försedd med en stor klyka. (närbild)

Båtens joystickslåda på rullstolsfäste

Joystickslådan sätts fast på rullstoslsfäste av användarens assistent

Joystickslådan sätts fast på rullstoslsfäste av användarens assistent

Båtens styrpult med joystickslåda

Båtens styrpult med joystickslåda

Tillhörande tips

Anpassad motorbåt
Anpassad motorbåt
Specialanpassad båt med inbyggd ramp och joysticksstyrning - lämplig för personer som använder el-rullstol.
Fastsättning av rullstolen i båten
Fastsättning av rullstolen i båten
Förankringspunkter i båtens golv möjliggör fastspänning av en elektrisk rullstol.

Tipsare: Erik

Erik bor ihop med fru och barn i en villa. Han arbetar deltid. 1996 skadade han sig och har en hög tetraplegi (C4-5). Han har 21 timmar personlig assistans per dygn.

Senaste tips

Fler tips inom Vattenidrott/båtar