Anpassad motorbåt

Specialanpassad båt med inbyggd ramp och joysticksstyrning - lämplig för personer som använder el-rullstol

Användaren på den utfällda rampen av sin motorbåt

Motorbåt med utfälld ramp

Användaren köpte en finsk aluminiumbåt och gjorde om den med hjälp av en bekant:
– för att rampens lutning inte ska vara för brant sänktes golvet i fören (rampens lutning är lite mera än 1:6)
– en fällbar ramp monterades, se tillhörande tips
– förarhytt med dörrar, vindskyddat och varmt
– styrmöjlighet med joystick, se tillhörande tips

Tillverkare
En bekant som arbetar i båtsbranschen

Idé
Användare och hans far

Bekostad av
Användaren

Användare kör på båten

Användare kör på båten

Tillhörande tips

Räddningsväst
Räddningsväst
En räddningsväst som automatiskt blåser upp sig när man hamnar i vattnet och inte inskränker rörligheten - lämplig för personer som kör rullstol.
Styrning till båten
Styrning till båten
Motorbåt som kan styras med joystick - lämplig för personer med nedsatt handfunktion som kör rullstol.
Utfällbar ramp i motorbåt
Utfällbar ramp i motorbåt
- lämplig för personer som använder rullstol.
Fastsättning av rullstolen i båten
Fastsättning av rullstolen i båten
Förankringspunkter i båtens golv möjliggör fastspänning av en elektrisk rullstol.

Tipsare: Erik

Erik bor ihop med fru och barn i en villa. Han arbetar deltid. 1996 skadade han sig och har en hög tetraplegi (C4-5). Han har 21 timmar personlig assistans per dygn.

Senaste tips

Fler tips inom Vattenidrott/båtar