Joysticksstyrning och navigation av anpassad motorbåt

- lämplig för personer med nedsatt handfunktion som kör rullstol

Användaren styr sin båt med joysticksstyrning

Användaren styr sin båt med joysticksstyrning

Båten Fred 25, se tillhörande tips, är anpassad så att den kan styras med ratt från styrpulten eller med joystick. Joysticken är försedd med en klyka. Joystickslådan har en lång sladd och kan sättas i ett befintligt fäste på rullstolen.
Om man kör med ratten används joystick som gas.

Båten är även försedd med autopilot och navigator. I styrhytten finns även en monitor kopplad till en kamera både fram och bak (se bild nedan). På det viset ser användaren alltid ut även om båten stegrar sig och det är svårt att se över rampen.

Inköpsställe
Hanterbara Båtar AB , hanterbarabatar.se (senast kontrollerad maj 2020)

Bekostad av
Användaren

Joystick med klyka. Foto: Katharina Ratzka

Joystick med klyka. Foto: Katharina Ratzka

Styrpult med monitor för navigation och utsikt. Foto: Katharina Ratzka

Styrpult med monitor för navigation och utsikt. Foto: Katharina Ratzka

Tillhörande tips

Motorbåt anpassad till skeppare med omfattade funktionsnedsättningar
Motorbåt anpassad till skeppare med omfattade funktionsnedsättningar
Tillgänglig motorbåt som kan styras av personer som använder elektrisk rullstol och har nedsatt handfunktion.
Styrning till båten
Styrning till båten
Motorbåt som kan styras med joystick - lämplig för personer med nedsatt handfunktion som kör rullstol.

Tipsare: Erik

Erik bor ihop med fru och barn i en villa. Han arbetar deltid. 1996 skadade han sig och har en hög tetraplegi (C4-5). Han har 21 timmar personlig assistans per dygn.

Senaste tips

Fler tips inom Vattenidrott/båtar