Hinged benches

Folding seats increase space on accessible boat for wheelchair users
Folding bench
Folding bench

Folding seats along the sides at the stern in adapted boat, see associated tip.

Users comments
If many seats are needed, a three-seat bench can be installed in the stern of the boat as an option.

Purchased from
Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se (in Swedish) (last checked October 2021)

Whose idea
The user

Related tips

Accessible motorboat
Accessible motorboat
Aluminum boat that can be operated by a solo skipper in a wheelchair.

Author: Jonas

Jonas startade och arbetar för Sveriges Funktionshindrades Frilufts och Fiskeförening, sverigesfff.se/det-har-ar-sfff/. Han var också med att starta Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se, ett företag som bygger tillgängliga båtar. 2002 skadade han sig och har en komplett paraplegi. Han har ingen assistans.

Latest tips

More tips in Water sports and boats