Anchor with remote control

Anchor in accessible boat that can be operated by a person with a disability
User operates anchor by remote control
User operates anchor by remote control

The anchor can be dropped at the press of a button on the remote.

Made by
Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se (in Swedish) (last checked October 2021)

Purchased from
Hanterbara Båtar AB,  hanterbarabatar.se (in Swedish) (last checked October 2021)

Whose idea
The user

Remote control for anchor (close-up)
Remote control for anchor (close-up)

Related tips

Accessible motorboat
Accessible motorboat
Aluminum boat that can be operated by a solo skipper in a wheelchair.

Author: Jonas

Jonas startade och arbetar för Sveriges Funktionshindrades Frilufts och Fiskeförening, sverigesfff.se/det-har-ar-sfff/. Han var också med att starta Hanterbara Båtar AB, hanterbarabatar.se, ett företag som bygger tillgängliga båtar. 2002 skadade han sig och har en komplett paraplegi. Han har ingen assistans.

Latest tips

More tips in Water sports and boats