Värmefläkt

Fristående värmefläkt är bra supplement till annan uppvärmning för personer som lätt fryser

Användaren sitter vid värmefläkten
Användaren sitter vid värmefläkten

Beskrivning
Stående värmefläkt med fyra lägen och överhettningsskydd.

Modellbeteckning: ewt®

Tipsarens kommentarer
Användaren är mycket frysen av sig, han använder värmefläkten när han har varit ute.

Inköpsställe
El-affär

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Tipset är från 2007

Värmefläkt
Värmefläkt

Tipsare: Kalle

Kalle bor i en lägenhet och studerar på deltid. Han skadade sig 2001 och har en hög tetraplegi (C4). Han har personlig assistans dygnet rund, därav 4 timmar dubbelbemanning.