Tips av Marit

Wheel Blades

Wheel Blades

– möjliggör att lätt åka på snö och is med en manuell rullstol