Röststyrning till Smarta Hem

Google Home, en röststyrningsassistent till Smarta Hem - lämplig för personer med funktionsnedsättningar

Google Home Mini

Google Home  Mini, en röststyrd högtalare, är användarens styrning av sitt Smarta Hem. Han styr med rösten och får omedelbart feedback om det har fungerat. Med mute-knappen kan man stänga av den, så att den inte aktiveras av misstag.
Det Smarta Hem kan även styras med telefonen, se bifogade tips.  Via den röststyrda högtalaren kan man också sätta igång sin motorvärmare eller få dagens väder och nyheterna uppläst.

Tipsarens kommentar
Google Home Mini kan ersätta många fjärrkontroller från tv, radio, sängfunktioner mm.
Det finns högtalare med bättre kvalité när man vill lyssna på musik eller radio, exempelvis Sony med Google Cast funktion för Spotify, Sveriges Radio, bara för ljud.

För mer information kan användaren kontaktas genom spinalistips@spinalis.se

Inköpsställe
Elektronikaffär

Bekostad av
Användaren

Tillhörande tips

Smarta hem
Smarta hem

Smarta hem - en lösning för personer med funktionsnedsättningar som ökar tillgänglighet och självständighet.

Styra smarta hem med telefonen
Styra smarta hem med telefonen

Maximera din tillgänglighet med hjälp av telefonen och ditt smarta hem.

Fler tips inom Användning av larm | Bära, flytta och hantera föremål | Kommunikation | Sätta på/stänga av