Databord

Ett databord inställbart i höjdled är lämpligt för personer som använder rullstol

Databord
Databord

Beskrivning
Databordet rymmer hela datorutrustningen.
Bordsskivan kan monteras i olika höjder och är anpassad till användaren.

Inköpsställe
IKEA, www.ikea.se

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
Databordet finns inte längre hos Ikea, det finns andra skrivbord som är inställbara i höjden, se www.ikea.se (senast kontrollerad febr. 2017)

Tipset är från 2007

Tillhörande tips

Styrning av datorn utan arm/hand funktion
Styrning av datorn utan arm/hand funktion
Specialanpassningar som möjliggör för personer utan funktion i armar och händer att spela dataspel .

Tipsare: Kalle

Kalle bor i en lägenhet och studerar på deltid. Han skadade sig 2001 och har en hög tetraplegi (C4). Han har personlig assistans dygnet rund, därav 4 timmar dubbelbemanning.