Dataarbetsplats

Individuellt anpassad dataarbetsplats - lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Dataarbetsplats med en trackballmus på ett långt bordsfäste, ställbart i flera led.

Dataarbetsplats med en trackballmus på ett bordsfäste

Helena styr sin dator delvis med ’OnScreenKeys’ och en anpassad trackballmus, se tillhörande tips, och delvis med VoiceXpress.

’OnScreensKeys’ är ett nedladdningabart skärmtangentbord, som fungerar i många olika språk, se bild nedan, www.onscreenkeys.com/sv/ (senast kontrollerad mars 2020).
Musen sitter på ett bordsfäste, se tillhörande tips, och sköts med munnen och läpparna.

VoiceXpress är ett dikteringsprogram som används för att med talet styra alla de vanligaste dataprogrammen.
Datorn förstår, efter inträning, vad man säger och översätter det till bokstäver och siffror.
Ju mer man använder programmet desto mer ökar exaktheten och man kan snabbt uppnå 96 procent taligenkänning. Texten kan bli uppläst. Headset med mikrofon ingår.
Helena köpte egen mikrofon istället. Den sitter fast på samma fäste som musen.

Tipsarens kommentarer
Idén och genomförandet till dataarbetsplatsen kom från Helena och hennes make. Helena är mycket nöjd. Eftersom hon inte kan sätta på ett headset själv är hon speciellt nöjd med att mikrofonen inte sitter på ett headset utan sitter på samma hållare som musen. Nu kan hon börja jobba utan att behöva be om hjälp.

Inköpsställe
Dataaffär, XnX Data AB, xnxdata.se/ (VoiceXpress), (senast kontrollerad mars 2020)

Idé
Helena och hennes make

Bekostad av
Användaren

Bordsfäste med trackbålmus står mot Helenas haka. På dataskärmen framför henne syns ett on-line tangentbord.

Helena styr datorn med ’OnScreensKeys’ och mus

Mikrofon till VoiceXpress på samma hållare som trackbålmus.

Mikrofon till VoiceXpress på samma hållare som musen

Tillhörande tips

Användning av telefon med hjälp av dator och modem
Användning av telefon med hjälp av dator och modem
- möjliggör för personer med omfattande funktionsnedsättningar att självständigt använda telefon.
Monteringsarm till trackballmus
Monteringsarm till trackballmus
Med hjälp av monteringsarmen kommer musen i rätt position så att användaren kan styra den med munnen - lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar.
Anpassad mus
Anpassad mus
Trackballmus som sköts med munnen och läpparna - lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Tipsare: Helena

Helena bor tillsammans med sin make och två tonårsbarn i en villa. Hon arbetar 75%. Sedan födsel har hon en sjukdom (spinal muskelatrofi) motsvarande en hög ryggmärgsskada. Hon har personlig assistans dygnet runt.

Senaste tips

Fler tips inom Användning av data | Arbetsplats | Kommunikation på arbetsplatsen