Rullstolsbord

- underlättar att alltid ha arbetsmaterialet tillgängligt - lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Användaren med rullstolsbordet med stativ och Ipad på.

Användaren med rullstolsbordet

Rullstolsbord i plexiglas fastsatt på rullstolens ram med en ställbar arm. Höjden och vinkeln är inställbara.

Tipsarens kommentarer
Användaren har alltid rullstolsbordet med iPhone och iPad med sig.

Tillverkare
Sodexo hjälpmedelservice (Hjälpmedelcentral)

Idé
Användaren

Bekostad av
Regionen

Arm till rullstolsbordet fastsatt på rullstolens ram

Arm till rullstolsbordet fastsatt på rullstolens ram

Tillhörande tips

iPad
iPad

Handdata med touchscreen - lätt att använda för personer med funktionsnedsättningar.

Smartphone med hållare
Smartphone med hållare

En smartphone placerad i en hållare på rullstolsbord går att styra med en munpinne - lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Fler tips inom Använda telefon | Användning av data | Förflyttning med hjälp av rullstol | Handskrivning/skriva med munnen