Gas och broms i anpassad bil

Mekanisk anpassning som möjliggör bilkörning för en person med tetraplegi

Spak för gas och broms, täckplåt framför original pedaler

Spak för gas och broms, täckplåt framför original pedaler

Gas och broms styrs med ett mekaniskt handreglage. En spak är kopplad till gas- och bromspedalen. För att gasa för han spaken bakåt, för att bromsa trycker han spaken framåt.
Framför standardpedalerna finns en täckplåt så att fötterna inte kan fastna. Det är lätt att plocka bort plåten när en annan person kör bilen.

Tipsarens kommentarer
Det viktigt för användaren att använda originalutrustning så långt som möjligt. Han föredrar mekaniska lösningar framför elektroniska lösningar.
Tipsaren hade tidigare en elektronisk gas/broms som en gång stannade mitt under färden, därför föredrar han mekaniska lösningar.

Tillverkare
Permobil, idag starmobility.se (senast kontrollerad juni 2020)

Bekostad av
Försäkringskassan

Tillhörande tips

Anpassad Chrysler minivan
Anpassad Chrysler minivan

- möjliggör bilkörning för en person med tetraplegi.

Tipsare: Max

Max studerar och bor ensam i lägenhet. Han skadade sig 2002 och har han en hög ryggmärgsskada (C5 inkomplett med bibehållen känsel). Han har personlig assisistans ca 13 timmar per dag.

Senaste tips

Fler tips inom Bilkörning