Inglasad uteplats

Inglasad uteplats anpassad med ramper till personer som använder rullstol

Inglasad uteplats med ramp till trädgården
Inglasad uteplats med ramp till trädgården

Den inglasade uteplatsen ligger i nivå mellan huset och trädgården. Från huset leder en träramp, inbyggd i golvbeläggning ner till uteplatsen. Från uteplatsen till trädgården leder en metallramp.
Uteplatsen har skjutdörrar i glas.

Tillverkare
Dean Smith, Erikas sambo (ramper)

Bekostad av
Kommunen (ramper)

Träramp från huset till uteplatsen
Träramp från huset till uteplatsen

Tipsare: Erika

Erika är småbarnsmamma. Hon bor ihop med sambo och 2 barn i villa. Hon arbetar deltid. Hon skadade sig 1994 och har en låg tetraplegi (C7). Hon använder sig ibland av ledsagarservice när hon går ut med barnen.