Inglasad uteplats

Inglasad uteplats anpassad med ramper till personer som använder rullstol
Inglasad uteplats med ramp till trädgården
Inglasad uteplats med ramp till trädgården

Den inglasade uteplatsen ligger i nivå mellan huset och trädgården. Från huset leder en träramp, inbyggd i golvbeläggning ner till uteplatsen. Från uteplatsen till trädgården leder en metallramp.
Uteplatsen har skjutdörrar i glas.

Tillverkare
Dean Smith, Erikas sambo (ramper)

Bekostad av
Kommunen (ramper)

Träramp från huset till uteplatsen
Träramp från huset till uteplatsen

Tipsare: Erika

Erika är småbarnsmamma. Hon bor ihop med sambo och 2 barn i villa. Hon arbetar deltid. Hon skadade sig 1994 och har en låg tetraplegi (C7). Hon använder sig ibland av ledsagarservice när hon går ut med barnen.

Senaste tips

Fler tips inom Trösklar/Ramper | Uteplats/trädgård