Resehandreglage för bil

Lättmonterbart resehandreglage för bil med automatlåda - lämplig för personer som använder rullstol
Användaren gasar
Användaren gasar

Två metallstavar monteras på bilens gas- och bromspedal. Stavarna är rörliga i alla led. Stavarna når upp till bilsitsen. De hålls ihop med ett tvärgående handtag. Staven till bromspedalen sitter fast på handtaget. Man bromsar genom att trycka ner handtaget. Staven till gaspedalen löper fritt genom ett hål i handtaget. För att gasa trycker man med tummen på tryckknappen som sitter på staven.
Handreglaget används tillsammans med farthållaren som sitter på ratten.
För att reglaget inte ska vara i vägen vid förflyttningar in i bilen kan det vridas åt sidan.
Det tar ca 10 minuter att montera handreglaget. Reglaget passar nästan alla bilar med automatlåda.

Modellbeteckning: LYNX control

Tipsarens kommentarer
Användaren tar med sig reglaget när han reser. Han använder det också när hans bil är på verkstan och han behöver använda en annan bil.
Handreglaget kräver full handfunktion.
En nackdel är att bilen kan inte köras med fotpedaler när reglaget är monterat.

Tillverkare
Lynx handcontrols, England, lynxcontrols.com (senast kontrollerad juni 2021)

Bekostad av
Försäkringskassan

Redaktörens kommentar
Nu finns det även ett svensk företag som säljer en nästan likadant handreglage, se ortman.se (senast kontrollerad juni 2021).

Användaren bromsar
Användaren bromsar
Handreglaget monterat i bilen
Handreglaget monterat i bilen
Handreglaget vridet åt sidan
Handreglaget vridet åt sidan

Tipsare: Anonym 12

Personen bor i lägenhet och arbetar deltid. 1994 skadade han sig och har en hög paraplegi (TH 4). Han har ingen assistans.

Typ av funktionsnedsättning

Hög paraplegi med nedsatt balans (Th2-10)

Senaste tips

Fler tips inom Bilkörning