Lyft till anpassad van

- underlättar förflyttning till och från bilen för personer med funktionsnedsättningar

Användaren trycker på en knapp ute på bilen och sidodörren öppnar sig. Lyftplattan som är uppställd syns.

Användaren manövrerar sidodörren/lyften utifrån

Bilen är golvsänkt. Användaren går in genom sidodörren som är försedd med en lyftplatta. Dörren och lyften sköts med knappar som är nåbara både inne i bilen och utanför.

Tipsarens kommentarer
Användaren vill ha så lite extra utrustning som möjligt. Han valde bort fjärrstyrning till sidodörren och lift eftersom den lätt kan gå sönder.

Tillverkare
Permobil, idag starmobility.se (senast kontrollerad juni 2020)

Bekostad av
Försäkringskassan

Lyftplattan utfälld

Lyftplattan utfälld

Användaren på lyftplattan

Användaren på lyftplattan

Användaren manövrerar sidodörren/lyften inifrån genom att trycka på en knapp på manöverpanelen

Användaren manövrerar sidodörren/lyften inifrån

Manöverpanel för sidodörren/lyften

Manöverpanel för sidodörren/lyften

Tillhörande tips

Anpassad Chrysler minivan
Anpassad Chrysler minivan

- möjliggör bilkörning för en person med tetraplegi.

Tipsare: Max

Max studerar och bor ensam i lägenhet. Han skadade sig 2002 och har han en hög ryggmärgsskada (C5 inkomplett med bibehållen känsel). Han har personlig assisistans ca 13 timmar per dag.

Senaste tips

Fler tips inom Bilkörning | Förflyttning till och från bilen