Lift till anpassad van

– underlättar förflyttning till och från bilen för personer med funktionsnedsättningar

Användaren manövrerar sidodörren/liften utifrån
Användaren manövrerar sidodörren/liften utifrån

Bilen är golvsänkt. Användaren går in genom sidodörren som är försedd med en liftplatta. Dörren och liften sköts med knappar som är nåbara både inne i bilen och utanför.

Tipsarens kommentarer
Användaren vill ha så lite extra utrustning som möjligt. Han valde bort fjärrstyrning till sidodörren och lift eftersom den lätt kan gå sönder.

Tillverkare
Permobil, idag starmobility.se (senast kontrollerad juni 2020)

Bekostad av
Försäkringskassan

Liften utfälld
Liften utfälld
Användaren på lyftplattan
Användaren på lyftplattan
Användaren manövrerar sidodörren/lyften inifrån
Användaren manövrerar sidodörren/lyften inifrån
Manöverpanel för sidodörren/liften
Manöverpanel för sidodörren/liften

Tillhörande tips

Anpassad Chrysler minivan
Anpassad Chrysler minivan
- möjliggör bilkörning för en person med tetraplegi.

Tipsare: Max

Max studerar och bor ensam i lägenhet. Han skadade sig 2002 och har han en hög ryggmärgsskada (C5 inkomplett med bibehållen känsel). Han har personlig assisistans ca 13 timmar per dag.