RIK (Ren Intermittent Kateterisering)

Självständigt tappning sittande i rullstolen
Användaren tappar sig. Illustration: Lars 'Geson' Andersson
Användaren tappar sig. Illustration: Lars ’Geson’ Andersson

Katetern som används är engångskatetern EasiCath från Coloplast. Användaren tappar sig sittande i rullstolen.

Teknik:
Användaren tvättar händerna, öppnar kateterpåsens övre del och fyller förpackningen med vatten ifrån kranen. Efter 30 sek är katetern färdig att använda.
Användaren sätter sig framför toalettstolen, drar ner byxorna och flyttar sig fram i stolen till halvliggande ställning.
Hon häller ut vatten ur kateterpåsen, öppnar även den andra sidan av förpackningen och drar fram kateterspetsen ur förpackningen några centimeter. Hon använder kateterförpackningen som förlängning av katetern och lägger den på toalettkanten. Hon för försiktigt in katetern så långt att urinen börjar rinna.

Tipsarens kommentarer
I början använde hon en spegel för att lättare kunna se var katetern skall föras in. Men med tiden lärde hon sig att tappa sig utan spegel. Hon tycker det är en stor fördel att inte behöva flytta till ohygieniska offentliga toaletter. Men den här positionen kan hon tappa sig var som helst.

Tillverkare
Coloplast, coloplast.se (kateter) (senast kontrollerad juni 2021)

Bekostad av
Regionen

Redaktörens kommentar
På Wellspects hemsida under ‘RIK på resan’, wellspect.se/blasa/leva-med-ren-intermittent-kateterisering/fritid/rik-pa-resa kan man ladda ner ett intyg som underlättar att ta med katetrar på flygresan i handbagaget (senast kontrollerad juni 2021).

EasiCath Nelaton
EasiCath 
Användaren öppnar kateterpåsens övre del
Användaren öppnar kateterpåsens övre del

Tipsare: Anonym 7

Personen har en hög komplett paraplegi.

Typ av funktionsnedsättning

Hög paraplegi med nedsatt balans (Th2-10)

Senaste tips

Fler tips inom Toalettbesök