Skriva för hand

Hålla i en penna – en teknik för personer saknar funktion i fingrarna

Användarens hand med pennan instucken mellan tumme-pekfinger och ring-långfinger
Pennan instucken mellan tumme-pekfinger och ring-långfinger

Användaren klämmer pennan mellan lång- och ringfingret och stödjer den på tumvecket.

Tipsarens kommentarer
Pennan sitter tillräckligt fast mellan fingrarna så att användaren kan skriva kortare anteckningar.

Idé
Användaren

Användaren skriver
Användaren skriver

Tipsare: Anonym 17

Personen har en tetraplegi.