Skriva för hand

Hålla i en penna - en teknik för personer saknar funktion i fingrarna

Användarens hand med pennan instucken mellan tumme-pekfinger och ring-långfinger

Pennan instucken mellan tumme-pekfinger och ring-långfinger

Användaren klämmer pennan mellan lång- och ringfingret och stödjer den på tumvecket.

Tipsarens kommentarer
Pennan sitter tillräckligt fast mellan fingrarna så att användaren kan skriva kortare anteckningar.

Idé
Användaren

Användaren skriver

Användaren skriver

Fler tips inom Handskrivning/skriva med munnen