Ledstång på gångväg

En ledstång på gångväg underlättar för personer med nedsatt gångförmåga
Användaren håller sig i ledstången
Användaren håller sig i ledstången

En gångväg leder från huset till parkeringsplatsen. Gångvägen har ledstång på båda sidor.

Tipsarens kommentarer
Ledstången är mycket viktigt för användaren framför allt när det är snö och isigt.
Mycket billigare än med värmeslingor.

Bekostad av
Kommunen

Tillhörande tips

Halkskydd för skor
Halkskydd för skor

Ett viktigt hjälpmedel för personer med nedsatt gångförmåga.

Fler tips inom Gång | Uteplats/trädgård