Odlarbänk i lämplig arbetshöjd

Odlarbänk i bekväm höjd för att arbeta stående – lämplig för personer som har svårt att böja sig ner

Användaren vid odlarbänken med metallbågar och fiberduk
Användaren vid odlarbänken med metallbågar och fiberduk

Beskrivning
Fristående odlarbänk med metallbågar för fiberduk. Arbetshöjd, 90 cm upp till överkant, 60 cm bredd, vilket gör att man når över hela bredden om bänken står mot en vägg. Jorddjupet kan vara upp till ca 35 cm.
Odlarbänken finns i två längder: 120cm och180cm.

Se även: odlarbanken.se (senast kontrollerad juli 2017)

Tipsarens kommentarer
Odlarbänken möjliggör odling utan att man får ont i ryggen. Det är lätt att hålla odlingen fri från ogräs och skadedjur så som sniglar. Bågarna och fiberduken kan tillsammans skapa ett miniväxthus.

Som tillbehör finns det en fotbräda så att även barn kan hjälpa till. Ett annat tillbehör är hyllor s.k. avlastningsytor som monteras på långs sidorna med träskruv.

För att byta jord kan en ända av botten fällas ner.

Tillverkare
Thorulf Löfstedt

Inköpsställe
odlarbanken.se (senast kontrollerad juli 2017)

Redaktörens kommentar
Ett annat företag som säljer odlarbänk är ‘Land Højbede’ landhojbede.dk/butik/index.php?action=special-hojbede i Danmark (senast kontrollerad juli 2017).

Tipset är från 2010

Odlarbänk med metallbågar för fiberduk
Odlarbänk med metallbågar för fiberduk
Odlarbänk med metallbågar för fiberduk
Odlarbänk med metallbågar för fiberduk

Tipsare: Anonym 20

Personen har svårt att böja sig.