Gratis nummerupplysning

- en tjänst för personer med funktionsnedsättningar


Användaren ringer ett samtal med hjälp av gratis nummerupplysning (film)

Gratis nummerupplysning på 118 400 är en tjänst för personer med synnedsättning eller med andra funktionsnedsättningar. Nummerupplysningen lämnar ut telefonnummer och adresser till personer och företag.
Nummerupplysningen kan också koppla till önskat telefon-nummer.
För att få gratis nummerupplysning måste man fylla i ett anmälningsformulär vilket man får man från företaget Teleinfo (08-522 144 64) eller på 118400.se (senast kontrollerad juli 2020).

Användaren vid sin högtalartelefon

Användaren ringer ett samtal med hjälp av gratis nummerupplysning

Tillhörande tips

Lättillgänglig dataarbetsplats
Lättillgänglig dataarbetsplats
Praktiskt inredd dataarbetsplats för personer med omfattande funktonshinder.
Högtalartelefon på svängbar arm
Högtalartelefon på svängbar arm
En anpassad högtalartelefon som fungerar för en person utan aktiv handfunktion.

Tipsare: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Senaste tips

Fler tips inom Använda telefon