Free phone number information

- service for people with disabilities (in Sweden)


User makes a phone call with help of free phone number information service (video)

In Sweden free phone number information at 118 400 is a service for people with impaired vision or other disabilities. The phone number information service provides telephone numbers and addresses for people and companies. The phone number information service can also call the desired phone number.
To receive free phone number information, fill out a registration form that can be obtained from the company Teleinfo (08-522 144 64) or at 118400.se (last checked July 2020).

User at his loudspeaker-phone

User makes a phone call with help of free phone number information service

Related tips

Easily accessible computer workstation
Easily accessible computer workstation
Practical furnished computer workstation for people with extensive disabilities.
Speaker phone on swivel arm
Speaker phone on swivel arm
Adapted speaker phone works for a person without active hand function.

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Use of phone