Mobil lyft

Golvo har elektrisk reglerbar underrede som underlättar förflyttningar till en soffa.

Mobil golvlyft
Mobil golvlyft Golvo

En mobil lyft som lyfter lodrätt uppåt. Underredet kan breddas parallellt och liksidigt.

Tipsarens kommentarer
Conny anser att Golvo är flexiblare än taklyft. Det är lätt att förflytta sig till soffan pga. elektrisk reglerbarhet av underredet.

Inköpsställe
Hillrom, hill-rom.se/se/ (senast kontrollerad mars 2020) säljer olika modeller av golvlift.

Bekostad av
Regionen

Tipsare: Conny

Conny bor ihop med sina döttrar i en villa. Han arbetar deltid. 1994 skadade han sig och fick en hög ryggmärgsskada (C4). Han har personlig assistans dygnet rund, därav 3,5 timmar dubbel bemanning.