Sätta ner ett spädbarn på golvet

- en teknik för personer med tetraplegi


Teknik att sätta ner ett spädbarn på golvet (film)

Barnet sitter i användarens knä och tittar framåt. Användaren håller barnet med båda händerna under axlarna och flyttar det snett framåt tills barnet glider ner bredvid honom. Samtidigt stödjer han sig med en underarm på sina knän för att inte tappa balansen. Sedan lyfter användaren barnet så att det hamnar framför honom, böjer sig framåt och sätter det på fotplattorna. Han byter grepp, håller barnet i låren och sätter det på golvet.

Idé
Användare

Användaren lyfter barnet så att det hamnar framför honom

Användaren lyfter barnet så att det hamnar framför honom

Användaren sätter barnet på golvet

Användaren sätter barnet på golvet

Användaren sätter barnet på fotplattan
Användaren sätter barnet på fotplattan

Tillhörande tips

Ta upp ett spädbarn från golvet
Ta upp ett spädbarn från golvet
- en teknik för personer med tetraplegi.
Lyfta upp ett barn från golvet
Lyfta upp ett barn från golvet
- en teknik för personer med en låg tetraplegi med barn som kan ställa sig upp själv.

Tipsare: Anonym 21

Personen skadade sig för mera än 10 år sedan och har en låg tetraplegi.

Senaste tips

Fler tips inom Bära/lyfta barn