Taklyft över två våningar

Taklyft över två våningar möjliggör för en person med omfattande funktionsnedsättningar att sova på loftet

Från ett loft hänger lyftbandet av en taklyft ner till våningen under.  Bredvid finns en trappa.

Taklyft till loftsäng

Helena bor i en tvåplans-villa med loft. Hon och hennes make sover på loftet. För att komma upp dit har de installerat en taktlyft som går över två våningar. För säkerhets skull har de valt att använda två taklyftsmotorer som går i samma takskena och som lyfter samtidigt. Båda lyftband sitter i en galge.
Loftet är avgränsat med ett staket. För att användaren ska komma in på loftet finns det en grind i staketet.

Tipsarens kommentarer
Genom att använda två lyftmotorer har de en inbyggd säkerhet. Om en motorn skulle stanna kan man koppla ur den och använda enbart den andra.

Helenas make installerade taklyften själv.

Tillverkare
Merivaara

Idé
Användare och hennes make

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
Taklyften tillverkas inte längre, det finns liknande modeller på marknaden, ex. från Hillrom, hill-rom.se/se/ eller från Invacare, invacare.se/sv , mm. (senast kontrollerad mars 2020)

Loftet avgränsad med ett staket med grind. Grinden är öppen och ger plats till taklyften.

Taklyften går genom loftets grind

Loftet med säng. Ovanför sängen löper takskenan med  2 lyftmotorer.

Taklyft ovanpå loftsängen

Takskena med 2 lyftmotorer (närbild)

Två lyftmotorer löper i takskenan

Helena's man hjälper henne att använda taklyften.

Helena’s man hjälper henne att använda taklyften.

Tillhörande tips

Lyftband
Lyftband
Smala lyftband underlättar toalettbesök för personer med omfattande funktionsnedsättningar.
Rem som underlättar förflyttningar med lyft
Rem som underlättar förflyttningar med lyft
Läderrem som håller ihop händerna underlättar förflyttningar för personer som inte har arm/handfunktion.

Tipsare: Helena

Helena bor tillsammans med sin make och två tonårsbarn i en villa. Hon arbetar 75%. Sedan födsel har hon en sjukdom (spinal muskelatrofi) motsvarande en hög ryggmärgsskada. Hon har personlig assistans dygnet runt.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av personlyft