Vattenlavemang Peristeen

Självständigt tarmtömning för tetraplegiker med nedsatt handfunktion

Tecknad bild: Användare sitter bakåtlutat i skräddarställning på toaletten, fötterna ligger på rullstolen, som står framför honom. Han för in med vattenlavemang.

Användare med vattenlavemang. Illustration: Lars ’Geson’ Andersson

Peristeen är ett vattenlavemang från Coloplast som kan fungera som tarmtömningsmetod för personer med ryggmärgsskada. Det består av en kontrollenhet med pump, en vattenpåse och en rektalkateter.
Vattenpåsen är designad för att stå på golvet och kan enkelt flyttas tack vare det stora handtaget. Rektalkatetern är glatt, liten och diskret och ger en enkel införing i tarmen. När katetern förts in i tarmen, fylls en liten ballong med luft, så att katetern sitter kvar i tarmen under tarmsköljningen.

Teknik:
Man förbereder genom att fylla vattenpåsen med vatten i kroppstemperatur, koppla slangen till locket samt att öppna förpackningen med rektalkatetern lite grann och koppla den till andra sidan av slangen. Man sätter fast kontrollenheten på låren med ett fixeringsband.
Sedan sätter man sig till rätta på toaletten i skräddarställning och lägger spegeln på låren, så att man kan se analöppningen, se tillhörande tips. Man för in katetern, för att få rätt vinkel av katetern är det bra att stödja den mot toalettsitsen. Man pumpar upp kateterns ballong, tar ner fötterna och sätter sig tillrätta. Sedan pumpar man in vattnet och tar ut katetern.

Tipsarens kommentarer
Alla detaljer är utformade för personer med nedsatt handmotorik.
Kontrollenheten behöver inte fästas på låret utan kan med fördel vara lös så att pumpning kan utföras med hand och haka för ökad kraft.
Det kan vara svårt att få in katetern och man kan behöva trycka till katetern mot toalettsitsen för att få rätt vinkel.

Tillverkare
Coloplast, coloplast.se (senast kontrollerad maj 2020).

Bekostad av
Landstinget

Redaktörens kommentar
Det är inte alla landsting som bekostar Peristeen.

Peristeen.

Peristeen. Foto från www.coloplast .se

Tillhörande tips

Spegel på långt skaft
Spegel på långt skaft
Spegeln som underlättar för en tetraplegiker att sköta magen självständigt.

Tipsare: Anonym 6

Personen har en komplett tetraplegi på C6.

Senaste tips

Fler tips inom Toalettbesök